รายชื่อนักเรียนเรียนต่อชั้นประถม

รายชื่อนักเรียนเรียนต่อชั้นประถม ปี 2552-2557

ลำดับที่ชื่อสกุลชื่อเล่นโรงเรียน
1ด.ญ.ณภัธจาดจันทร์แต๊งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2ด.ญ.ภัชรพรรณเชยนาคชะเอมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3ด.ญ.นรัชญ์พัณณ์สุนทรนันทเจ้าขาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4ด.ช.ภูดิศม่วงมณีอชินโรงเรียนสาธิตเกษตร (ภาคพหุภาษา)
5ด.ญ.กัญจน์ณัฎฐ์ทองน้อยอัญอัญโรงเรียนสาธิตเกษตร (ภาคพหุภาษา)
6ด.ช.พีรวุฒินัยรัตนหิรัญกัปตันโรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ โรงเรียนสาธิตมศว. องครักษ์
7ด.ญ.วรัมพรเผ่าดิษฐ์ฟ้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
8ด.ช.ปรมะเผ่าดิษฐ์ซันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
9ด.ช.ดีพร้อมธามธาดาพร้อมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
10ด.ช.กันตพัฒน์รุ่งรัตน์ธวัชชัยพร้อมโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
11ด.ช.ภูมิภัทรสายสมุทรลูกหินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต
12ด.ช.พงศภัคอิงคณิสรเน็ตโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (I E P)
13ด.ช.ภาคินชุนหจินดาวินโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (I E P)
14ด.ช.กษิดิศงามมีศรีพลัมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (I E P)
15ด.ช.ภาวัตชุนหจินดานิว นิวโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (I E P)
16ด.ช.ภูวิพัฒน์สิงห์เปลี่ทยนกันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (I E P)
17ด.ช.ธาวินกฤษณามระเอนจิ้นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (I E P)
18ด.ช.ธนกรงามมีศรีพลับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (I E P)
19ด.ช.ชลธิตนรินทร์ฟอร์ดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
20ด.ช.วรัทย์แสงกลับบีบีโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
21ด.ช.จิรัฐจูตะเสนปันโรเรียนเซนต์คาเบรียล
22ด.ช.กมลเกียรติรุ่งมงคลอินเตอร์โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
23ด.ช.ก้องภพไลยโฆษิตก้องโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
24ด.ช.ศรัณย์กรพิพรรธธนบูรณ์อะนะโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
25ด.ช.อริย์ธัชพิพรรธธนบูรณ์นโมโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
26ด.ช.ชนนันท์ ศรารัชต์ภูมิใจโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
27ด.ญ.ณิชชาวรวิชชวงษ์ชาช่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
28ด.ญ.เวณิสรัตนรุจิกรบอนเน่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
29ด.ญ.ลักษณัญญาธนาบริบูรณ์เพิร์ลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
30ด.ญ.ปุณยวีร์ลิ้มผาณิตนิรันดรต้นหอมโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
31ด.ญ.กุญช์ บุญวัฒนะกุลข้าวหอมโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
32ด.ช.ภัทร์กรบัวสอนคอฟฟี่โรงเรียนอัสสัญชัญ (บางรัก)
33ด.ช.ชโนตม์พนมเริงศักดิ์อัลเบิร์ตโรงเรียนอัสสัมชัญ
34ด.ช.ปวเรศสิงคารวานิชวินวินโรงเรียนอัสสัมชัญ
35ด.ญ.ปัญจรัตน์สุวรรณรัศมีปาล์มโรงเรียนอัสสัมชัญ
36ด.ช.ริวตะโรภุชคินทร์ คีมูระริวโรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี
37ด.ช.ศุภกฤตสีมาเงินต้นน้ำโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
38ด.ช.ยศธกรชะเอมทะเลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
39ด.ช.อชิรวิทย์เลิศรัฐสีมาอิงค์โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
40ด.ช.ฌานเดชโล่ห์จงสงวนปิง ปิงโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
41ด.ช.ภานุพงศ์ขรณ์สิงห์โอมโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
42ด.ช.ภามาพงศ์เกษมุติภามโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
43ด.ญ.ณัฐกานต์โรจน์กิตติสกุลณัชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
44ด.ญ.ปภาวาริณทรัพย์จรัสแสงส้มโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
45ด.ช.สัจจะสังข์สีจริงโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
46ด.ช.สรรเสริญเหล่านิยมไทยเพรสโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
47ด.ญ.ณฐภิญญาเอี่ยมสรรพางค์ภิญญ่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
48ด.ญ.จริยธรรมสังข์สีแจนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
49ด.ช.กฤตภาสจวบสมัยตา ต้าโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
50ด.ช.กฤตภาสเลิศมงคลโรจน์เฟอร์รี่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
51ด.ญ.ปภาภินท์ทรัพย์จรัสแสงองุ่นโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
52ด.ช.ธิติสรรค์อ่วมอิ่มนายโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
53ด.ช.ภูริวัฒนาฏกระสูตรHERBโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
54ด.ญ.ธัญธิตาสุพรรณโกมุทชมพูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
55ด.ญ.แพรรุ้งพิพิธภราดรแพรโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
56ด.ญ.คณิศรากุลพรพิทักษ์ศิริซาร่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
57ด.ช.ธนพลสุพรรณโกมุทภูคาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
58ด.ญ.พรรณอรนิลพิเชฐสินกุ๊บโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
59ด.ช.จอมพลสัตยาวุธบิ๊กโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
60ด.ญ.ปัณณภัสอาภาภิรัชต์ปันนาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
61ด.ช.ปายภัคยี่รัญศิริปายโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
62ด.ช.เจอร์นี่สุวรรณศิลป์นีนี่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
63ด.ญ. กฤติมาจวบสมัยเฌอแตมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
64ด.ช.คริสภัทรโรจน์สิริคริสโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
65ด.ช.ณชนกเสรีสุภัคกุลตงโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
66ด.ช.นิธิพงศ์พรอุดมเดชฟิวส์โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
67ด.ญ.ศุทธิณีอยู่คงดีมามี่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
68ด.ช.ภูรีภัทรถนอมพุดซาออสการ์โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
69ด.ช.จักรพงษ์ลิ้มรู้เปรมโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
70ด.ช.สุนิธิธนากรวงศารัตน์เกื้อโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
71ด.ญ.ณัฐณิชามาสมบูรณ์ณัฐโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
72ด.ญ.ชญาธาโทวรรธนะฟินโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
73ด.ญ.จิรัชญาจินดาพลเฟมโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
74ด.ญ.ปาลิตาเวปุลละลูกปัดโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
75ด.ช.กฤตณัฐแววบัณฑิตนัชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
76ด.ญ.กีรติยาคุโณภาสวรกุลกีกี้โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
77ด.ญ.นฤชยาย์คนซื่อแป้งหอมโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
78ด.ญ.ลักษิกายังประเสริฐแบม โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
79ด.ช.วิตโตริโอ ซาวีนีวีโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
80ด.ญ.ชัญญาเดศอัศวนงนุ่นโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
81ด.ช.ณัทพงศ์รอดเงินณัทโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
82ด.ช.ศิวัชสังขดิษฐ์ตัวโน๊ตโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
83ด.ญ.ชามาวีร์ฤทธิโชติเก้าโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
84ด.ญ.อัชนานพรุจชโนดมใบบัวโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
85ด.ช.ธีมศิ์เจริญพิทักษ์พรธีมศิ์โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
86ด.ญ.ศศิประภาจันทร์พรายศรีลูกบัวโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
87ด.ญ.สุพิชญาประยงค์พันธ์แก้มหวานโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
88ด.ญ.ธนภรณ์สร้อยทองเอยโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
89ด.ญ.ณัชชญาสำลีรัตน์อุ๊งอิ๊งโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
90ด.ญ.พิมพ์ชนกบุญลือใบตองโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
91ด.ญ.กรกนกปิยพงศ์จรัสฮาน่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
92ด.ญ.ชินดีหิรัญลาภพราวโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
93ด.ญ.กิตติกานดาบัวบุศย์เพ็ชรโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
94ด.ช.ธาวินหล่ายขุนทดกายโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
95ด.ช.ชยากรหวังซิง ซิงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
96ด.ญ.ณัทกาญจน์ รอดเงินบุ๋มบิ๋มโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
97ด.ช.ทรงคุณเวปุลละภูมิโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
98ด.ญ.ธวัลพร แสงกลับ พั๊นช์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
99ด.ช.อิทธิพัทธ์แววบัณฑิตพัทธ์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
100ด.ญ.ฉัตรปภัสสรบัวสาหยกโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
101ด.ช.สยมภูจูประจักษ์พีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
102ด.ญ.กานต์สินีจรูญศรีวัฒนาอิมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
103ด.ญ.ปัญญดาพึ่งสุภาปัน ปันโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
104ด.ช.นนทวัชร์ม่วงพัฒน์อัลฟ่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
105ด.ช.ภูมินันท์วรนาถศุภกิจอาตี้โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
106ด.ช.ฐิติวัชร์คำยันต์สิทธิเดชลีโอโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
107ด.ญ. อลิชา ซาวีนีอลิเช่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
108ด.ญ.เมธาวีโปรตระยานนท์พันซ์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
109ด.ช.รวินท์จงเกษมสุขเอิร์ธโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
110ด.ญ.ชัยวดีหิรัญลาภแพรวาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
111ด.ญ.พัสพิชาสุวรรณธาดาเฟนนิกโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
112ด.ช.เรือธงสัตยาวุธโบ๊ตโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
113ด.ช.ภีมวัจน์เกษมุติภีมโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
114ด.ช.ชวินธรวัชระคิรินทร์บูมโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
115ด.ช.ธันยาเวปุลละโอ๊คโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
116ด.ช.ธนธรณ์สรวยสุวรรณเซนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
117ด.ญ.สุพิชญาพงศ์สถาบดีแพตตี้โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
118ด.ญ.มินรญาสกุลรัตน์มินญ่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
119ด.ช.รฐวรรธน์นันต๊ะยานาเกนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
120ด.ญ.หนึ่งกัลยามีบุญสล้างหนึ่งโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
121ด.ญ.ยัสมี่รุ่งมงคลกีต้าโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
122ด.ญ.ยี่เหวินหยางนิว นิวโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
123ด.ช.วชิรวิชญ์สิงคารวานิชเชนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
124ด.ญ.ฐิตารีย์ อินทรายุทธน้ำมนต์โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
125ด.ช.อรุณภาสด่านอุดมต้นกล้าโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
126ด.ช.จิตวุฒิวุฒิการณ์เสือน้อยโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
127ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ศรีสุวรรณธัญโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
128ด.ช.กฤตภพศรีวิเชียรภพโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
129ด.ช.พลพงษ์ดาราษฎร์ต้นน้ำโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
130ด.ญ.ณัฐสินีทองเสนนานะโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
131ด.ช.ชัยภัทรใจประดับต้นกล้าโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
132ด.ญ.ปุณณมาสรุ่งดำรงค์เอแคลร์โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
133ด.ช.ครวัฐบุญยิ่งล้ำสกุลณปุณโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
134ด.ญ.อภิชญาวุฒิสุวรรณลูกพีชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
135ด.ญ.อัยยาวุฒิสุวรรณลูกแพร์โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
136ด.ญ.ไอยวริญญ์วุฒิสุวรรณลูกพลับโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
137ด.ช.ธีรเมธพลายยงค์เอี่ยวโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
138ด.ช.พิสิษฐ์สงวนไชยกฤษณ์ภูมิโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
139ด.ช.ธนพัตโพธิ์ทองตาต้าโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
140ด.ญ.พชรพรสำรวยประเสริฐแพรไหมโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
141ด.ช.พุทธศาสตร์นาใจคงนโมโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
142ด.ช.ภูธิปอึ้งตระกูลอะตอมโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
143ด.ช.ธีรภัทรอ่อนอารีย์ออกัสโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
144ด.ญ.กัญชพรภัสสรศิริลูกบัวโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
145ด.ช.ตุลธรธารณกุลชุนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
146ด.ญ.นันท์นภัสวิริยะหิรัญพรยิ้มโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
147ด.ญ.สิริกรกาญจนะพราวโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
148ด.ญ.อเซน่าคอสเทคอเซน่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
149ด.ช.ปรัตถกรรื่นพลกันต์โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาไทย)
150ด.ช.เวชน์สพลทวีธนรักษ์เอสโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
151ด.ญ.ญาณิกามากลิ่นต้นน้ำโรงเรียนจิตรลดา
152ด.ช.ประกรเกียรติพลจันทร์พร้อมโรงเรียนจิตรลดา
153ด.ช.กฤษณ์พีรวัสปุณยานันต์อาร์มมี่โรงเรียนจิตรลดา
154ด.ญ.ศุภภัสสรสุขสุภกิจอายโรงเรียนราชินีบน
155ด.ญ.วัชรธิดาบัวทองใบบัวโรงเรียนราชินีบน
156ด.ญ.หงลดาเอมพันธุ์มะม่วง


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
157ด.ญ.ฉมามาศโล่ห์จงสงวนเป๋าเป่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
158ด.ญ.นลินเวชสมุทรวารีซนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
159ด.ช.ปภาวินสุขอนันต์ปูนปั้นโรงเรียนอมาตยกุล
160ด.ช.สิรวิชญ์จันทร์แสงสุกก่ายก๊ายโรงเรียนราชวินิต
161ด.ช.พชรภูวดลไตรสุธาเดลต้าโรงเรียนราชวินิต
162ด.ช.รักฉัตรดวงคาบแก้วตาต้าโรงเรียนราชวินิต
163ด.ช.กัญจน์จันทร์แสงสุก กั่นกั๊นโรงเรียนราชวินิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
164ด.ญ.ญดาวรรณสุดสัตย์ญดาโรงเรียนราชวินิต
165ด.ช.ณฤชลห่อวโนทยานเจไดโรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี
166ด.ญ.ลฎาภาฐานะกาญจน์พั้นชี่โรงเรียนไตรพัฒน์
167ด.ญ.วนพรแซ่กังโมบายโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
168ด.ญ.สิริสิฐิฎาปุญสิริข้าวเจ้าโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
169ด.ญ.ณัฐณิชาวิชัยเรืองธรรมถุงเงินโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
170ด.ญ.สุรนุชตันติถาวรวัฒน์บุ๋น บุ๋นโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี
171ด.ญ.อัยย์ ปลัดกองไอติมโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี
172ด.ญ.พิมพ์นภัสอินอุดมแพนเค้กโรงเรียนพิชญศึกษา
173ด.ช.ซีลาลานเซ็นทิลนาธานซีโรงเรียนพิชญศึกษา
174ด.ญ.วิลดารัตน์รัตนสถาพรเพิร์ทโรงเรียนพิชญศึกษา
175ด.ช.วัสส์ธนพนกันยาสนธิ์ก้องโรงเรียนพิชญศึกษา
176ด.ช.เทียมเมฆวรรณการโสภณเมฆโรงเรียนพิชญศึกษา
177ด.ญ.เพชรรัศมีเจิดสวัสดิ์ลูกหมีโรงเรียนพิชญศึกษา
178ด.ญ.เมธนิยาสินประเสริฐเลม่อนโรงเรียนพิชญศึกษา
179ด.ช.กฤตยชญ์จรัสวัฒนาพสุใหม่โรงเรียนพิชญศึกษา
180ด.ช.พัชรดนัยน้อยสุวรรณมิคโรงเรียนพิชญศึกษา
181ด.ช.ณัทธนกฤตดีไทยบอสโรงเรียนพิชญศึกษา
182ด.ญ.ญาณิศาเฟื่องฟูฟ้าใสโรงเรียนพิชญศึกษา
183ด.ญ.อรอินทุ์ปานสมบัติตีตี้โรงเรียนพิชญศึกษา
184ด.ช.ธัญวัสส์กันยาสนธิ์กัปตันโรงเรียนพิชญศึกษา
185ด.ช.พงศ์นิธิศอินทรหอมบุญโรงเรียนพิชญศึกษา
186ด.ญ.ภคนันท์กิจไพบูลย์รัตน์แอ้มโรงเรียนพิชญศึกษา
187ด.ช.ภาสกรปานสมบัติไต๋โรงเรียนพิชญศึกษา
188ด.ญ.ณภัทรสุขเจริญเพลินโรงเรียนพิชญศึกษา
189ด.ญ.ชุติปภาเรืองต่อวงศ์ชู้ตโรงเรียนพิชญศึกษา
190ด.ช.คณณัฏฐ์ยิ่งยศกำจรชัยก้องโรงเรียนพิชญศึกษา
191ด.ญ.ปรียาภรณ์กิจไพบูลย์รัตน์อั้มโรงเรียนพิชญศึกษา
192ด.ญ.กรชนก เสถียรเสพย์ภูมิโรงเรียนพิชญศึกษา
193ด.ช.พีระพัฒน์เวกสูงเนินพุทธโรงเรียนพิชญศึกษา
194ด.ช.ไอศูรย์ภณมนูญกุลชัยตี๋ริวโรงเรียนพิชญศึกษา
195
196ด.ช.ภคินตรีธรรมยาต้า ต้าโรงเรียนพิชญศึกษา
197ด.ญ.ภูษณิศาวรรณประทีปพราวโรงเรียนพิชญศึกษา
198ด.ช.สิปปนันธ์พูลสวัสดิ์เต็งหนึ่งโรงเรียนอนุบาลสามเสน(ภาคภาษาอังกฤษ)
199ด.ญ.CeresFongBe'Be'International School Bangkok
200ด.ญ.Heather FongJe'Je'International School of Bangkok (ISB)
201ด.ญ.ฐาปนีย์ศรีรัตนวารีมี มี่AIT international school
202ด.ญ.เอ็มมา มาลิณี จิรเธียรนาถเอ็มม่าAIT International School
203ด.ญ.ศิรภัสสรมณีฉายไอรักSt. Stephen's International School
204ด.ช.ปรัชญาประพันธ์องค์อาจแมนยูSt .Stephen's International School
205ด.ช.ไอศวรรยุ์สุวรรณรังค์ออมสินโรงเรียนชลประทานวิทยา
206ด.ญ.ปวริศาย่องหิ้นกีกี้โรงเรียนชลประทานวิทยา
207ด.ช.คณิศร ชาลีเครือต้นข้าวโรงเรียนชลประทานวิทยา
208ด.ญ.ปัญญาพรทับแสงน้อยหน่าโรงเรียนชลประทานวิทยา
209ด.ช.ธนาวุฒิ ปานเพ็ชร์อเล็กซ์โรงเรียนชลประทานวิทยา
210ด.ช.ศุภศิลป์วงษ์บางชวดปุญโรงเรียนวัฒนพฤกษา
211ด.ช.วริทธิ์ธรปักเคระกากันย์โรงเรียนสมถวิล
212ด.ช.นภพอังกาพย์ ซูมโรงเรียนกุมุทมาส
213ด.ช.นทีอภิสิทธานุรักษ์ปิงโรงเรียนอัมพรไพศาล
214ด.ญ.พรรษชลอภิสิทธานุรักษ์หยกโรงเรียนอัมพรไพศาล
215ด.ญ.ธิติยาบุญพูลเฟิร์นโรงเรียนอัมพรไพศาล
216ด.ช.ปริพรรท์ ทิพย์วารินทร์อู๋โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์