รับรางวัล OPEC Awards 2017

img_7782

 

img_7777

โรงเรียนอนุบาลจุติพร รับรางวัล OPEC Awards 2017 สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560