ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี