ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

11-12 ก.พ.54  ได้รางวัลที่ 1 จากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ในวันงานการศึกษาเอกชน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ