ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานฯ

21 ธ.ค.56 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงเรียนกสิณธร