การประกวดวาดภาพใต้ท้องทะเลไทย

รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพใต้ท้องทะเลไทย งานวันเกษตรแห่งชาติ